UTILIZAREA STRATEGIILOR DE INSTRUIRE INTEGRATĂ PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚELOR COGNITIVE ALE ELEVILOR LA DISCIPLINA MATEMATICĂ ÎN GIMNAZIU

UTILIZAREA STRATEGIILOR DE INSTRUIRE INTEGRATĂ PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚELOR COGNITIVE ALE ELEVILOR LA DISCIPLINA MATEMATICĂ ÎN GIMNAZIU

 • Acreditat,  103 ore (blended learning: 55 ore față-în-față si 48 ore online), 25 CPT (credite profesionale transferabile)
 • :  Creșterea nivelului de competență profesională prin îmbunătățirea competențelor metodice de utilizare a strategiilor de instruire integrată în scopul creșterii performanțelor cognitive ale elevilor ale cadrelor didactice ale disciplinei matematică, gimnaziu
 • Module:
  1. Instruirea integrată la disciplina matematică – context de sinteză pedagogică a obiectivelor, conținuturilor, metodologiei, evaluării acestei discipline
  2. Rezultatele învățării elevilor la disciplina matematică
  3. Strategii de creștere a performanțelor cognitive ale elevilor la disciplina matematică
  4. Creșterea performanțelor cognitive ale elevilor la disciplina matematică

Conditii inscriere:  Profesori disciplina matematică (personal didactic de predare)