Scop / Obiective

Scopul asociatiei consta in: crearea, dezvoltarea, implementarea si mentinera unui cadru suport pentru persoanele aflate in momente critice si in situatii deosebite prin sustinerea individului in manifestarea si parcurgerea principalelelor evenimente de viata. Cadrul suport se refera la un cumul de activitati de natura culturala, educationala, financiara si sociala realizate prin derularea unor proiecte, actiuni si programe concepute conform nevoilor identificate.

In indeplinirea scopului, ne propunem sa sprijin orice persoana indiferent de varsta, gen, statut social, religie, localizare geografica sau situatie materiala. Asociatia va colabora cu alte organizatii publice si private (cu profit/non profit), precum si cu persoane fizice pentru a sprijini dezvoltarea sociala colectiva in general si cea individuala in mod special.

Pentru a-si indeplini scopul, Asociatia isi propune ca obiective:

 • Infiintarea unei retele nationale de consiliere, sprijin si suport la nivel individual si colectiv;
 • Realizarea de studii si actiuni/activitati de marketing, de publicitate, de piata si analize socio-economice;
 • Organizarea sau sprijinirea de cursuri de instruire (initere, perfectionare, specializare, calificare) in colaborare cu entitati ale invatamantului public si privat (inferior sau superior) si/sau furnizori de formare profesionala;
 • Editarea/elaborarea de publicatii proprii si/sau difuzarea de carti, reviste si alte publicatii cu caracter informational,  educational sau formative, pe orice tip de suport;
 • Afilierea asociatiei la alte retele nationale si internationale similare;
 • Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, in domenii precum dezvoltarea personala, integrarea sociala, cariera si alte domenii de interes, ce privesc viata publica si privata;
 • Consiliere familiara si educatie preventiva  pentru mentinerea stabilitatii familiei;
 • Crearea si dezvoltarea unor servicii sociale destinate copiilor cu nevoi special  prin initierea unor programe de prevenire a abandonului scolar si de reintegrare sociala;
 • Initierea unor programe de instruire si educatie medicala, de igiena si sanatate;
 • Organizarea de activitati culturale, sportive, de agrement;
 • Consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a celor interesati in vederea obtinerii unui loc de munca (redactarea unei scrisori de intentie, CV, prezentarea la interviu, alegerea unui loc de munca, etc); incurajarea si stimularea activitatilor socio/educative prin sprijinirea si formarea profesionala pe tot parcursul vietii (Life Long Learning);
 • Organizarea de conferinte, simpozioane, mese rotunde, colocvii, ateliere de lucru, conferinte, expozitii pe teme de interes;
 • Conceperea si implementarea de programe pentru sustinerea dezvoltarii creativitatii tehnice in randul copiilor si adultilor;
 • Colaborarea la editarea de publicatii cu caracter cultural si educativ, manifestari artistice, concerte, spectacole, expozitii, concursuri, etc;
 • Promovarea  activitatilor civice, realizarea de diagnoza sociala;
 • Desfasurarea de activitati cu caracter “socio-umanitar”;
 • Formare, cercetare si asistenta oferita intreprinderilor, entitatilor publice si private, primariilor, consiliilor judetene, ministerelor ;dezvoltarea culturii manageriale si profesionale in general
 • Formarea şi specializarea profesională a agenţilor economici;
 • Organizarea de cursuri, seminarii, centre de informare, instruire si consultanta pentru someri si intreprinzatorila nivel logistic si financiar;
 • Editarea si/sau publicarea de carti, brosuri, manuale, ghiduri  si diverse alte tipuri de documente si documentatii in format tiparit sau electronic in scopul indeplinirii celorlalte obiective.
 • Activitati care sa sustina cresterea interesului pentru informare, pentru citit, pentru studiul individual, pentru studiul de tip “autodidact”;
 • Actiuni de instruire, formare, dezvoltare prin utilizarea de materiale digitale, ebooks, platforme e-Learning si alte medii electronice pentru invatare;
 • Sprijin si suport privind aspecte ce tin de latura emotionala, modalitati de a lua decizii in legatura cu  viata privata raportat la convingerile personale;
 • Sprijin si suport privind cariera: consiliere vocationala, consiliere de cariera, coaching, time management, consiliere financiara; life management events;
 • Suport in identificarea unor trasee educationale si de formare profesionala potrivite individului,
 • Activitati care sa sustina securitatea si siguranta individuala, autodeterminarea;
 • Sustinerea individului in manifestarea si parcurgerea principalelelor evenimente de viata:stare civila (nastere, casatorie, divort, deces); activitate economica/profesionala (lansare, dezvoltare si gestionare a unor initiative proprii de afacer);drepturi cetatenesti(obtinere si gestionare acte/documente, drept de vot, drept de reprezentare); munca si viata sociala (locul de munca/profesia si evenimente asociate acestuia, drepturi sociale/asistenta sociala, adoptia); mobilitate personala (sprijin privind emigrarea, repatrierea, integrarea pe piata globala a muncii); educatie (traseu educational, acces la educatie, acces la resurse educationale conform legislatiei); medicale (drepturi si obligatii  referitoare la accesul la serviciile medicale publice si private); relaxare, recreere, entertainment (suport pentru planificare si efectuare de activitati in scopul recrearii si petrecerii timpului liber si pentru turism).