ORGANIZATORII GRAFICI ÎN ACȚIUNE

ORGANIZATORII GRAFICI ÎN ACȚIUNE

  • Acreditat prin OMEN  nr. 3161/13.02.2019, 60 de ore  (fata in fata),  15 CPT (credite profesionale transferabile)
  • Obiectivul programului:  Abilitarea metodică a cadrelor didactice de a proiecta și desfășura demersul de predare-învățare-evaluare pentru învățământul primar, pe baza organizatorilor grafici, în vederea inovării procesului de învățământ
  • Module:
  1. Organizatorii grafici – resurse pedagogice ale predării – învățării-evaluării
  2. Organizatorii grafici se prezintă
  3. Tipologia organizatorilor grafici
  4. Evaluarea școlară prin organizatori grafici
  • Conditii inscriere:  cadre didactice din învățământul primar