MENTOR ÎN EDUCAȚIE – ASPECTE PRIVIND SUCCESUL DEBUTANȚILOR ÎN ȘCOALA MODERNĂ

MENTOR ÎN EDUCAȚIE – ASPECTE PRIVIND SUCCESUL DEBUTANȚILOR ÎN ȘCOALA MODERNĂ

 • Acreditat, 103 ore (55 ore față-în-față si 48 ore online) , 25 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor corespunzător funcţiilor didactice obţinute prin formarea iniţială, dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea personală şi profesională, dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică
 • Module:
  1. Modele în formarea inițială a cadrelor didactice
  2. Profilul de competențe al cadrului didactic debutant
  3. Competențele și responsabilitățile specifice ale profesorilor mentori
  4. Activități de sprijin și suport mentoral pentru cadrele didactice debutante
 • Grup țintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar, toate nivelurile de învățământ