MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE

MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE

 • Acreditat prin OMEN nr. 4482/15.07.2019, 81 ore (41 ore fata in fata și 40 ore online), 20 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Obiectivul programului:  Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele
 • Module:    
  1. Ghid metodologic privind educația incluzivă
  2. Plan de acţiune curriculară
  3. Evaluarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în contextul educaţiei incluzive
  Conditii inscriere:  Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, toate nivelurile de învăţământ, toate disciplinele școlare