FUNDAMENTELE CONCEPERII ȘI DEZVOLTĂRII UNUI PROIECT

FUNDAMENTELE CONCEPERII ȘI DEZVOLTĂRII UNUI PROIECT

 • 16 ore
 • Modul 1 
  1. Contextul dezvoltarii unui proiect
  2. Identificarea nevoilor
  3. Analiza mediului proiectului
  4. Scopul si obiectivele; Non-obiectivele; Grupul tinta
  5. Fazele proiectului; WBS; Graficul de executie/derulare al proiectului;
 • Modul 2
  1. Jaloane; Planul jaloanelor
  2. Echipa de proiect
  3. Rezultatele asteptate
  4. Sectiuni specifice tipologiei fiecarui proiect
  5. Riscuri
 • Modul 3
  1. Planul costurilor proiectului. Buget
  2. Cash flow
  3. Jurnalizarea proiectului
  4. Ciclul de viata al unui proiect: initiere, planificare, executie, control, inchidere
  5. Test pentru  evaluarea cunostintelor 
 • Se elibereaza adeverinta