CURSURI CU CREDITE

CURSURI
CU CREDITE

ORGANIZATORII GRAFICI ÎN ACȚIUNE

MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE

STRATEGII DE INSTRUIRE INTEGRATĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ

 • Acreditat prin OMEN nr. 3161/13.02.2019, 60 de ore (online, sincron si asincron), 15 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Obiectivul programului:  Abilitarea metodică a cadrelor didactice de a proiecta și desfășura demersul de predare-învățare-evaluare pentru învățământul primar, pe baza organizatorilor grafici, în vederea inovării procesului de învățământ

Module:

 1. Organizatorii grafici – resurse pedagogice ale predării – învățării-evaluării
 2. Organizatorii grafici se prezintă
 3. Tipologia organizatorilor grafici
 4. Evaluarea școlară prin organizatori grafici

Conditii inscriere:
- cadre didactice din învățământul primar

 • Acreditat prin OMEN nr. 4482/15.07.2019, 81 ore (online, sincron si asincron), 20 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Obiectivul programului:  Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele

Module:    

 1. Ghid metodologic privind educația incluzivă
 2. Plan de acţiune curriculară
 3. Evaluarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în contextul educaţiei incluzive

Conditii inscriere: 

 • Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, toate nivelurile de învăţământ, toate disciplinele școlare

 • Acreditat prin OMEN nr. 3189/07.02.2020, 103 ore (online, sincron si asincron), 25 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Creșterea nivelului de competență profesională prin îmbunătățirea competențelor metodice de utilizare a strategiilor de instruire integrată în scopul creșterii performanțelor cognitive ale elevilor ale cadrelor didactice ale disciplinei matematică, gimnaziu

Module:

 1. Instruirea integrată la disciplina matematică – context de sinteză pedagogică a obiectivelor, conținuturilor, metodologiei, evaluării acestei discipline
 2. Rezultatele învățării elevilor la disciplina matematică
 3. Strategii de creștere a performanțelor cognitive ale elevilor la disciplina matematică
 4. Creșterea performanțelor cognitive ale elevilor la disciplina matematică

Conditii inscriere:  

 • Profesori disciplina matematică (personal didactic de predare)

ORGANIZATORII GRAFICI ÎN ACȚIUNE

 • Acreditat prin OMEN nr. 3161/13.02.2019, 60 de ore  (online, sincron si asincron),  15 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Obiectivul programului:  Abilitarea metodică a cadrelor didactice de a proiecta și desfășura demersul de predare-învățare-evaluare pentru învățământul primar, pe baza organizatorilor grafici, în vederea inovării procesului de învățământ

 

 

 

 

 

 

 

Module:

 1. Organizatorii grafici – resurse pedagogice ale predării – învățării-evaluării
 2. Organizatorii grafici se prezintă
 3. Tipologia organizatorilor grafici
 4. Evaluarea școlară prin organizatori grafici

Conditii inscriere:
- cadre didactice din învățământul primar

MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE

 • Acreditat prin OMEN nr. 4482/15.07.2019, 81 ore (online, sincron si asincron), 20 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Obiectivul programului:  Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele

 

 

 

Module:    

 1. Ghid metodologic privind educația incluzivă
 2. Plan de acţiune curriculară
 3. Evaluarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în contextul educaţiei incluzive

Conditii inscriere: 

 • Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, toate nivelurile de învăţământ, toate disciplinele școlare

STRATEGII DE INSTRUIRE INTEGRATĂ LA DISCIPLINA MATEMATICĂ

 • Acreditat prin OMEN nr. 3189/07.02.2020, 103 ore (online, sincron si asincron), 25 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Creșterea nivelului de competență profesională prin îmbunătățirea competențelor metodice de utilizare a strategiilor de instruire integrată în scopul creșterii performanțelor cognitive ale elevilor ale cadrelor didactice ale disciplinei matematică, gimnaziu

 

 

 

 

 

Module:

 1. Instruirea integrată la disciplina matematică – context de sinteză pedagogică a obiectivelor, conținuturilor, metodologiei, evaluării acestei discipline
 2. Rezultatele învățării elevilor la disciplina matematică
 3. Strategii de creștere a performanțelor cognitive ale elevilor la disciplina matematică
 4. Creșterea performanțelor cognitive ale elevilor la disciplina matematică

Conditii inscriere:  

 • Profesori disciplina matematică (personal didactic de predare)

MENTOR ÎN EDUCAȚIE – ASPECTE PRIVIND SUCCESUL DEBUTANȚILOR ÎN ȘCOALA MODERNĂ

CEAC – ÎNTRE OBLIGATIVITATE ȘI NECESITATE

MANAGEMENTUL COMPORTAMENTAL AL CLASEI DE ELEVI ÎN ȘCOALA ONLINE

 • Acreditat prin OMEN nr. 3189/07.02.2020, 103 ore (online, sincron si asincron) , 25 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor corespunzător funcţiilor didactice obţinute prin formarea iniţială, dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea personală şi profesională, dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică

Module:

 1. Modele în formarea inițială a cadrelor didactice
 2. Profilul de competențe al cadrului didactic debutant
 3. Competențele și responsabilitățile specifice ale profesorilor mentori
 4. Activități de sprijin și suport mentoral pentru cadrele didactice debutante

Grup țintă:

 • personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar, toate nivelurile de învățământ

 • Acreditat prin OMEN nr. 3189/07.02.2020,  80 ore (online, sincron si asincron) , 20 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Obiectivul programului: Înțelegerea și consolidarea conceptelor de calitate în educație prin transpunerea acestora în documente specifice metodologii și proceduri. Totodată, programul urmărește familiarizarea participanților cu instrumentele publice de lucru în domeniul calității ale ARACIP

Module:

 1. Managementul calității, de la teorie la practică
 2. Proiectul de Dezvoltare Instituțională (PDI), “portativ” al funcționării instituționale a școlii, pentru 3-5 ani
 3. Instrumentele de evaluare internă ale CEAC

Grup ţintă: 

 • Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, toate nivelurile de învăţământ, toate disciplinele școlare

 • Acreditat prin OMEC nr. 3559/29.03.2021, 60 de ore  (online, sincron si asincron),  15 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Obiectivul programului: Creșterea nivelului de competență profesională al cadrelor didactice prin dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, în sensul cunoașterii, înțelegerii și aplicării/ utilizării unor tehnici de educare pozitivă și specifice managementului comportamental al clasei de elevi, ca premise esențiale pentru prevenirea comportamentelor problematice ale elevilor și părăsirii timpurii a școlii de către elevii din grupuri vulnerabile.

M1: Factori de vulnerabilitate biologică. Tehnici de disciplinare comportamentală în școala online– 16 h

M2: Reacțiile adulților, contexte de învățare ale comportamentelor problematice – 24 h

M3: Abilitățile sociale și emoționale, baza abilităților de viață ale copiilor. Aspecte specifice școlii online – 16 h

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

MENTOR ÎN EDUCAȚIE – ASPECTE PRIVIND SUCCESUL DEBUTANȚILOR ÎN ȘCOALA MODERNĂ

 • Acreditat prin OMEN nr. 3189/07.02.2020, 103 ore (online, sincron si asincron) , 25 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor corespunzător funcţiilor didactice obţinute prin formarea iniţială, dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea personală şi profesională, dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică
 

Module:

 1. Modele în formarea inițială a cadrelor didactice
 2. Profilul de competențe al cadrului didactic debutant
 3. Competențele și responsabilitățile specifice ale profesorilor mentori
 4. Activități de sprijin și suport mentoral pentru cadrele didactice debutante

Grup țintă:

 • personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar, toate nivelurile de învățământ

CEAC – ÎNTRE OBLIGATIVITATE ȘI NECESITATE

 • Acreditat prin OMEN nr. 3189/07.02.2020,  80 ore (online, sincron si asincron) , 20 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Obiectivul programului: Înțelegerea și consolidarea conceptelor de calitate în educație prin transpunerea acestora în documente specifice metodologii și proceduri. Totodată, programul urmărește familiarizarea participanților cu instrumentele publice de lucru în domeniul calității ale ARACIP

 

 

 

Module:

 1. Managementul calității, de la teorie la practică
 2. Proiectul de Dezvoltare Instituțională (PDI), “portativ” al funcționării instituționale a școlii, pentru 3-5 ani
 3. Instrumentele de evaluare internă ale CEAC

Grup ţintă: 

 • Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, toate nivelurile de învăţământ, toate disciplinele școlare

MANAGEMENTUL COMPORTAMENTAL AL CLASEI DE ELEVI ÎN ȘCOALA ONLINE

 • Acreditat prin OMEC nr. 3559/29.03.2021, 60 de ore  (online, sincron si asincron),  15 CPT (credite profesionale transferabile)
 • Obiectivul programului: Creșterea nivelului de competență profesională al cadrelor didactice prin dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, în sensul cunoașterii, înțelegerii și aplicării/ utilizării unor tehnici de educare pozitivă și specifice managementului comportamental al clasei de elevi, ca premise esențiale pentru prevenirea comportamentelor problematice ale elevilor și părăsirii timpurii a școlii de către elevii din grupuri vulnerabile.

M1: Factori de vulnerabilitate biologică. Tehnici de disciplinare comportamentală în școala online– 16 h

M2: Reacțiile adulților, contexte de învățare ale comportamentelor problematice – 24 h

M3: Abilitățile sociale și emoționale, baza abilităților de viață ale copiilor. Aspecte specifice școlii online – 16 h

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

ÎNSCRIE-TE ACUM

Pentru informații suplimentare privind cursurile, vă rugăm să ne contactați pe email la adresa office@momentulcritic.ro