CEAC – ÎNTRE OBLIGATIVITATE ȘI NECESITATE

CEAC – ÎNTRE OBLIGATIVITATE ȘI NECESITATE

  • Acreditat, 80 ore (46 ore față-în-față + 34 ore online) , 20 CPT (credite profesionale transferabile)
  • Obiectivul programului: Înțelegerea și consolidarea conceptelor de calitate în educație prin transpunerea acestora în documente specifice metodologii și proceduri. Totodată, programul urmărește familiarizarea participanților cu instrumentele publice de lucru în domeniul calității ale ARACIP
  • Module:
    1. Managementul calității, de la teorie la practică
    2. Proiectul de Dezvoltare Instituțională (PDI), “portativ” al funcționării instituționale a școlii, pentru 3-5 ani
    3. Instrumentele de evaluare internă ale CEAC
  • Grup ţintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, toate nivelurile de învăţământ, toate disciplinele școlare